početna

o nama

djelatnosti

planiranje

projektovanje

reference

kontakt

Poslovna jedinica AG infoplan Budva ispunjava Zakonom propisane uslove za nosioca izrade državnih i lokalnih planskih dokumenata.

Državni planski dokumenti:

- Prostorni plan Crne Gore,
- Prostorni plan posebne namjene,
- Detaljni prostorni plan,
- Državna studija lokacije.

Lokalni planski dokumenti:

- Prostorno-urbanistički plan lokalne samouprave,

- Detaljni urbanistički plan,
- Urbanistički projekat,
- Lokalna studija lokacije.

Odgovorni planer i rukovodilac na izradi planskih dokumenata je arh. Zoran Todorović.

Ovdje možete pogledati listu planskih dokumenata koje smo uradili kao i listu planova koji su u izradi.

© 2015 AG infoplan | +382 40 212 257 | +382 33 560 144 | ag-infoplan@t-com.me