početna

o nama

djelatnosti

planiranje

projektovanje

reference

kontakt

AG infoplan d.o.o. je privatna kompanija osnovana 2001. godine sa sjedištem u Crnoj Gori, ali sa jakom internacionalnom orijentacijom. Od kada je započela svoje poslovanje, konstantno uvodi novine u svojim uslugama.

Kompanija je specijalizovana za poslove prostornog planiranja, projektovanja, izvođenja građevinskih radova. Za sve navedene djelatnosti posjeduje odgovarajuće sertifikate i licence. Predstavljamo Vam snažnu i osposobljenu kompaniju koja raspolaže stručnim timom ljudi i najsavremenijom tehničkom opremom.

Podaci o preduzeću

Registarski broj: 5-0097082/011
Šifra djelatnosti: 4339
Šifra djelatnosti: 7111
PIB: 02325926
PDV: 40/31-00341-0
Žiro račun: 535-227-77
Žiro račun: 510-6376-21
Osnivač: Željko Milović
Izvršni direktor: Predrag Milović

AG infoplan d.o.o. posjeduje sljedeće licence i sertifikate:

• Licenca za izradu planskih dokumenata br. 01-546/2,

• Licenca za izradu projekata arhitektonskih objekata, projekata unutrašnje arhitekture, projekata unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, projekata uređenja terena i elaborata o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu, projekata konstrukcija za objekte visokogradnje i projekata elektro-instalacija jake struje br. 01-311/3,

• Licenca za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima i radova na unutrašnjim instalacijama vodovoda i kanalizacije, građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, objektima hidrotehnike, objektima saobraćaja - putevi i tunelima i radova elektro-instalacija jake struje br. 01-311/4,

• Licenca za izradu projekata organizacije i tehnologije građenja br. 01-1379/2,

• Licenca za izradu projekata građevinskih konstrukcija za mostove i tunele br. 01-924/3,

• Licenca za izvođenje građevinskih radova na konstrukcijama za mostove br. 01-924/4,

• Licenca za izradu projekata građevinskih konstrukcija za objekte saobraćaja i objekte hidrotehnike br. 01-1392/2.

• Sertifikat za dobijeni entitetski kod - NATO Commercial and Government Code.

© 2016 AG infoplan | +382 40 212 257 | +382 33 560 144 | ag-infoplan@t-com.me